Waarom kiezen voor Plus Woningen

 

► De klant staat centraal

+  Plus Woningen staat voor een uiterst persoonlijke TOTAALAANPAK waar in alle stadia van het project de klant centraal staat ! ‘Woningaanpassingen met een visie’ houdt in dat elk project vertrekt vanuit een ERGOTHERAPEUTISCHE BENADERING waarbij oplossingen worden gezocht in overeenstemming met uw specifieke noden. Om hiervoor garant te staan wordt het bouwteam geleid door een ervaren ergotherapeute die u nauwgezet begeleidt tijdens alle fasen van het project.

Tijdens een vrijblijvend huisbezoek brengen we de huidige woonsituatie nauwgezet in kaart. We zoeken samen met u naar de beste oplossingen rekening houdend met uw huidige lichamelijke mogelijkheden en hoe deze in de toekomst kunnen evolueren.  Samen met u werken we voorstellen uit passend bij uw budget.

► Begeleiding & persoonlijk advies

+  Plus Woningen zorgt voor een nauwgezette begeleiding en persoonlijk advies.

We vertrekken van een totaalaanpak waarbij het elk project van ONTWERP t.e.m. OPLEVERING wordt opgevolgd. U hoeft zich geen zorgen te maken over: de keuze van de aannemers, de leveranciers van hulpmiddelen, afspraken met de architect of het  aanvragen van premies/tegemoetkomingen/vergunningen, enz.  Op die manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan en ziet u de verbouwing in alle gemoedsrust tegemoet. Het vooropgestelde tijdsschema en budget wordt steeds gerespecteerd!

We gaan na of u recht hebt op een tegemoetkoming of een premie en helpen u doorheen de administratieve beslommeringen met de mutualiteiten, verzekeraars en/of overheidsinstanties (VAPH, gemeentes).

Ook bij het kiezen van de juiste materialen en hulpmiddelen wordt u begeleid door een ergotherapeute die u met kennis van zaken adviseert. Op die manier bent u zeker dat de juiste HULPMIDDELEN worden voorzien.     

► Deskundig bouwteam 

+  Plus Woningen werkt met een deskundig bouwteam en kan zich beroepen op een ruim netwerk van GESPECIALISEERDE VAKLUI.  Elk project staat onder leiding van een bouwdeskundige die uw project opvolgt. Een team van ERGOTHERAPEUTEN waakt steeds over een correcte uitvoering van de bouwplannen.

We investeren continu in onze medewerkers door PERMANENTE VORMING en BIJSCHOLING opdat ze op de hoogte blijven van de laatste innovaties op vlak van bouwtechnieken.  Ook onze ergotherapeuten volgen de recente ontwikkelingen inzake assistieve technologie, hulpmiddelen en regelgeving op de voet door deelname aan studiedagen, congressen en vakbeurzen.

 

We adviseren u tijdens alle stadia van het project !