Premies

In bepaalde gevallen voorziet de overheid een premie of tegemoetkoming. Of u hier al dan niet recht hebt, zoeken we samen met u uit.

Op de website premiezoeker.be krijgt u een volledige overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren. We geven u alvast een kort overzicht van de mogelijkheden:

De Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een tegemoetkoming van het Vlaams Gewest voor een persoon OUDER DAN 65 JAAR, al dan niet voor uzelf, partner of een inwonende oudere. Het betreft het voorzien van technische hulpmiddelen en/of het realiseren van verbouwingen/aanpassingen om de woning toegankelijker te maken. 

Voor aanvragen in 2019 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de oudere en zijn of haar eventuele partner niet hoger zijn dan 31.340 euro.  Dit maximum mag worden verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2019 geldt dus het belastbaar inkomen van 2016 als referentie.

De premie kan nog tot en met 31 MEI 2019 worden aangevraagd. Vanaf 1 JUNI 2019  treedt de vernieuwde aanpassingspremie in werking. 

De Verbeterings - en renovatiepremie

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm aanvragen kan nog tot en met 31 mei 2019. De verbeteringspremie en de huidige renovatiepremie worden samengevoegd tot één overkoepelende renovatiepremie.

Een aanvraag voor deze overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming van VAPH moet u voldoen aan enkele voorwaarden. U moet door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat u een aanvraag indient.

Bij een erkenning hebt u recht op een tussenkomst voor zowel hulpmiddelen als voor woningaanpassingen. Ook hierbij begeleidt Plus Woningen en werken we hiervoor nauw samen met ziekteverzekeraars (mutualtiteiten), verzekeringsmaatschappijen en de Multidisciplinaire Teams (MDT) die u dossier helpen beoordelen.  

Plus Woningen werkt volgens de DERDE BETALINGSREGELING  waarbij  u ons de toestemming geeft om rechtstreeks aan het VAPH te factureren.  Op die manier hoeft u de bedragen die worden terugbetaald  niet voor te schieten.