Onze aanpak

 Bij een eerste HUISBEZOEK komt een ergotherapeut langs, al dan niet samen met de bouwcoördinator afhankelijk van de vraag (fase 1). 

 Op basis van dit huisbezoek wordt een verslag opgemaakt met een gedetaileerd ADVIES betreffende de te gebruiken materialen en hulpmiddelen. We maken een voorontwerp en gaan na of u recht hebt op eventuele premies en/of tussenkomsten (fase 2).

 In een volgend OVERLEG worden de bouwplannen en het adviesverslag uitvoerig besproken en aangepast indien nodig (fase 3). 

 Eenmaal we allen op dezelfde lijn zitten wordt een gedetailleerde OFFERTE opgemaakt. Uiteraard blijft deze offerte vrijblijvend (fase 4) !

 Bij een goedkeuring van de offerte gaan we aan de slag en BEGELEIDEN u, indien gewenst, bij de keuze van materialen (vloeren, wandtegels, ...) en hulpmiddelen (fase 5). 

 Tijdens de UITVOERING volgen we de werken nauwgezet op door het afleggen van meerdere werfbezoeken.

 

We leveren pas op wanneer de klant tevreden is !